Privacyverklaring & gebruik

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe Biblionet Groningen omgaat met je persoonsgegevens, de beveiliging van je gegevens en je rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze verklaring is van toepassing wanneer je…

… de website scoorthuis.nl bezoekt

… mailings van ons ontvangt

Als Biblionet Groningen vinden we het belangrijk dat er goed met jouw persoonsgegevens om wordt gegaan. Daarom leggen we hier uit waarom we welke gegevens verzamelen. En ook wat je kunt doen als je het daar niet mee eens bent.

We verzamelen alleen gegevens die nodig zijn voor het doel waarom je bij ons komt. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) stelt. Alle informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor die personen die er bij moeten kunnen. Dit doen we door technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen te nemen. Dit doen we eigenlijk alleen omdat we jou en anderen zo goed mogelijk van dienst willen zijn. Hieronder leggen we het precies uit per situatie.

Je bezoekt de website scoorthuis.nl

Scoorthuis.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door de website worden meegestuurd en op uw computer worden opgeslagen. De cookies zorgen er vervolgens voor dat uw computer herkend wordt bij herhaald bezoek aan de website. Een cookie bevat geen privégegevens.

Voor het plaatsen van sommige cookies hebben wij uw toestemming nodig. Door uw bezoek voort te zetten, te klikken op links of onderdelen, of op enige wijze verder surfen binnen deze website geeft u via een actieve handeling aan, toestemming te geven voor het plaatsen van cookies.

Scoorthuis.nl respecteert de privacy van bezoekers. Het bewaren en verwerken van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Scoorthuis.nl maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

 1. Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor optimaal gebruik van Scoorthuis.nl. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw inloggegevens worden onthouden, zodat u die niet steeds opnieuw hoeft in te vullen.
 2. Cookies van externe partijen
  • Google Analytics: Scoorthuis.nl maakt gebruik van Google Analytics om anonieme bezoekersstatistieken bij te houden en het gebruik van de website te analyseren. Deze informatie zetten we in om de website te verbeteren.
  • Google Tag Manager:
  • Geïntegreerde content: Scoorthuis.nl integreert content van andere partijen in de website. Deze content is niet van Scoorthuis.nl, maar wordt wel gepresenteerd op de website. Het gaat bijvoorbeeld om filmpjes van YouTube. De partijen die beschikken over de content kunnen cookies op uw computer plaatsen. Wij hebben hier geen controle over.

Voor het optimaal functioneren van Scoorthuis.nl is het noodzakelijk dat u cookies accepteert. Wilt u liever niet dat er cookies worden geplaatst op uw computer dan kunt u dit instellen in uw browser, zoals Internet Explorer. Ook is het mogelijk om uw browser zo in te stellen dat alleen cookies van de website die u bezoekt worden geaccepteerd. Hoe u dit kunt doen, vindt u in de help-functie van uw browser.

Je ontvangt mailings

Servicemails zijn onderdeel van de dienst die je van ons afneemt en hier hoef je geen toestemming voor te geven. Als deelnemend gezin ontvang je wekelijks een mail met de informatie over de opdrachten en einduitslag.

Wil je iets aanpassen of heb je een vraag?

Onder Mijn Gegevens kun je zelf je gegevens inzien en wijzigen. Als je meer informatie wilt over de persoonsgegevens die mogelijk van jou zijn verzameld bij Scoorthuis.nl, neem dan contact op via info@scoorthuis.nl. Binnen vier weken ontvang je schriftelijk of per mail inzage.

Gebruiksvoorwaarden

 1. De website Scoorthuis.nl is een uitgave van Stichting Biblionet Groningen.
 2. Door het gebruik van Scoorthuis.nl stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden.
 3. Biblionet Groningen registreert persoonlijke gegevens van abonnementhouders van de Bibliotheek ten behoeve van de Lenersadministratie. Hierop is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Zie voor meer informatie het bibliotheekreglement.
 4. Op Scoorthuis.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar specifieke bezoekers en worden gebruikt om het gebruik van de website te monitoren en optimaliseren. De website gebruikt hiervoor cookies.
 5. Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op websites waar Scoorthuis.nl naar toe linkt of die naar Scoorthuis.nl doorlinken.
 6. Scoorthuis.nl behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden aan te passen. Elke aanpassing zal op deze webpagina gepubliceerd worden.

Disclaimer

 1. Deze disclaimer is van toepassing op alle pagina’s van Scoorthuis.nl.
 2. Door het gebruik van Biblionetgroningen.nl stemt u in met deze disclaimer.
 3. Stichting Biblionet Groningen spant zich in om de inhoud van de pagina’s van Scoorthuis.nl regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. Biblionet Groningen verschaft de inhoud van Scoorthuis.nl in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 5. Op alle inhoud van Scoorthuis.nl rust auteursrecht volgens de creative commons richtlijnen. De inhoud mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, mag niet gebruikt worden zonder naamsvermelding en mag niet bewerkt worden zonder toestemming vooraf. Zie voor de complete richtlijnen: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/nl/legalcode.
 6. Biblionet Groningen is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Scoorthuis.nl of met de onmogelijkheid deze te kunnen raadplegen.
 7. Biblionet Groningen mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Biblionet Groningen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 8. Biblionet Groningen is niet verantwoordelijk voor aan Scoorthuis.nl gekoppelde bestanden of webpagina’s van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging in.
 9. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van Scoorthuis.nl of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U, de gebruiker van Biblionetgroningen.nl, bent verantwoordelijk voor het gebruik van de website en al hetgeen u vanuit de website verzendt.
 10. Biblionet Groningen behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen Scoorthuis.nl te gebruiken en/of van bepaalde diensten die worden aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Biblionet Groningen de toegang tot de website monitoren.
 11. U zal Biblionet Groningen, diens werknemers en vertegenwoordigers beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 12. Biblionet Groningen behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Elke aanpassing zal op deze webpagina gepubliceerd worden.